รูปแบบซอง EP. ซองจดหมาย

เชื่อกันว่าการใช้ ซองจดหมาย นั้นมีมาเป็นเวลานานแล้ว ถึงแม้ว่าโลกยุคปัจจุบันจะมีวิธีการติดต่อสื่อสารที่สะดวกขึ้นเช่น ทางอีเมล์ ทางออนไลน์ แต่การใช้ ซองจดหมาย และการส่งไปรษณีย์ก็ยังมีให้เห็นอยู่เช่นกัน เพราะประโยชน์ของมันยังคงมีเช่น การส่ง จดหมาย ทำให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องไม่สามารถดูเนื้อหาในเอกสารได้พร้อมให้ความหมายและดูมีคุณค่ามากกว่าการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่งซองจดหมาย มีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น ซองจดหมายที่ดี ควรมีการปิดผลึกอย่างแน่นหนาก็ถึงมือผู้รับ

ซองฝาแหลม

ซองฝาแหลม

เป็น ซองจดหมาย ที่มีฝาด้านบนในลักษณะแหลมเหมือนสามเหลี่ยม มีปีกซองด้านซ้ายและขวาพับอยู่ด้านในไว้สำหรับทากาวติดกับตัวซอง ด้านล่างที่จะพับขึ้นมาทับปีกซองทั้ง 2 ข้าง ตัวซองด้านล่างจะเว้าเข้ามาเล็กน้อย

ซองฝาสามเหลี่ยม

ซองฝาสามเหลี่ยม

เป็น ซองจดหมาย ที่มีลักษณะคล้ายซองฝาแหลม แตกต่างกันตรงที่ปีกซองด้านซ้าย-ขวาและด้านล่างของ ซอง เป็นลักษณะสามเหลี่ยม ซึ่งจะพับทั้ง 3 ด้านมาจรดกันตรงกลางซอง

ซองฝาขนาน

ซองฝาขนาน

เป็น ซองจดหมายฝาตรง บางครั้งเรียก ซองฝากระเป๋า เพราะ ฝาซอง มีลักษณะสี่เหลี่ยมเหมือนฝากระเป๋าลักษณะการพับจะเหมือนซองฝาแหลม ต่างกันที่ตัวซอง ด้านล่างที่พับขึ้นมานั้นจะมีลักษณะตัดตรงไม่เว้าเหมือนซองฝาแหลม

ซองฝาผนึกแห้ง

ซองฝาผนึกแห้ง

เป็น ซองจดหมาย ที่มีลักษณะคล้ายซองฝาขนาน แต่ด้านจะมีการพับลดระดับลงมาเพื่อเหลือพื้นที่สำหรับกาว จะมีกาวในตัวเวลาปิดไม่ต้องใช้น้ำ สามารถปิด ซอง ได้เลย สะดวกสบาย

Print Easy

รับพิมพ์ซองจดหมา ยและ พิมพ์ซองเอกสาร ขนาดมาตรฐานต่าง ๆ หรือจะให้จัดทำ พิมพ์ซองจดหมายหรือ พิมพ์ซอง ที่มีรูปแบบพิเศษก็ได้โดยทั่วไปภาพพิมพ์บน ซอง จะมีแบบและสีสันเดียวกับนามบัตรและหัวจดหมาย