ข้อตกลงและเงื่อนไข

บ. เอ็น แอนด์ ที มีเดีย (โอ-วิทย์ กรุ๊ป) จำกัด ข้อตกลงและเงื่อนไข

บริษัท เอ็น แอนด์ ที มีเดีย (โอ-วิทย์ กรุ๊ป) จำกัด (หมายเลขทะเบียนบริษัท: 0105554044238) ซึ่งเป็นบริษัท ที่จดทะเบียนในประเทศไทยและมีสำนักงานจดทะเบียนที่ 132-134 ชั้นที่ 2 ซอยบรมราชชนนี 39 ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 ใช้ชื่อการค้า “Print Easy” ได้ให้เว็บไซต์นี้ https://www.printeasybkk.com/ (“เว็บไซต์”) และผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่าง (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) ซึ่งทำหน้าที่เป็นเนื้อหาของข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณกับเราและอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของ Print Easy แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้ภาพรวมโดยละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องพิจารณาก่อนเข้าถึงและใช้เว็บไซต์และ/หรือซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ

หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้โปรดหยุดทันทีและไม่เข้าถึงหรือใช้ข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์หรือส่งคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ

Print Easy รับวิธีการชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร เงินสดในการส่งมอบ และใบแจ้งหนี้เครดิตภายใต้บางสถานการณ์ เมื่อเลือกวิธีการชำระเงินคุณยอมรับว่า คุณมีอำนาจเกี่ยวข้องในการใช้วิธีการชำระเงิน และ/หรือ คุณมีเงินทุนหรือวงเงินสินเชื่อเพียงพอ

Print Easy ขอสงวนสิทธิ์ในการขอและตรวจสอบวิธีการชำระเงินของคุณก่อนการดำเนินงานหากการทำธุรกรรมถูกปฏิเสธคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องอาจถูกยกเลิก กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร คุณต้องส่งหลักฐานการชำระเงิน (เช่นใบเสร็จการชำระเงินหรือสลิปเงินฝาก) มาที่ hello@printeasybkk.com หรือ Line @printeasy

Print Easy ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกราคาโปรโมชั่นเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลใดๆ

Print Easy ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อ ไม่ว่าจะจากเหตุใด โดยหากมีการยกเลิก จะต้องได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหารของ Print Easy และจะดำเนินการภายใน 14 วันจะคืนเงินให้คุณเป็นวงเงินเครดิต โดยเครดิตมีอายุไม่เกิน 365 วันนับจากวันที่โอนเครดิตวงเงินคืน

Print Easy ยินดีที่จะส่งมอบคุณภาพสูงสุดให้กับคุณ อย่างไรก็ตามความคลาดเคลื่อนของสีเกิดขึ้นและความแม่นยำอาจเบี่ยงเบนเล็กน้อยจากไฟล์อาร์ตเวิร์คที่ให้มา เมื่อทำการสั่งซื้อกับ Print Easy คุณยอมรับข้อจำกัดที่เกี่ยวกับความถูกต้องของสี เช่นความต่างของสีในการปรับเทียบ RGB เป็น CMYK ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์

ก่อนการผลิตทุกครั้ง Print Easy จะต้องนำส่งดิจิตอลปรู้ฟ: การพิมพ์ปรู้ฟนั้นเป็นการปรู้ฟสีและสีจะใกล้เคียงกับงานผลิตจริง เพื่อให้คุณอนุมัติค่าสีก่อนผลิตงานจริง โดยงานที่ส่งมอบ จะอิงกับดิจิตอลปรุ๊ฟที่คุณเซ็นอนุมัติการผลิต

Print Easy ยินดีบริการจัดส่งฟรี ใน กรุงเทพฯและปริมณฑล สินค้าที่สั่งซื้อจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ในการจัดส่งที่ระบุไว้ทันทีที่พร้อม

คุณตกลงที่จะตรวจสอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับเพื่อยืนยันการจัดส่งว่าปราศจากข้อบกพร่องหรือความเสียหายใดๆ ก่อนเซ็นรับสินค้าในวันจัดส่ง