รูปแบบของซอง EP. ซองเอกสาร

ซองเอกสาร หรือ ซองจดหมาย แบบทางการและกึ่งทางการ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการโฆษณาได้อีกทางหนึ่ง สามารถใส่ข้อความโฆษณาได้ หากออกแบบหน้า ซอง ให้สวยงามดูแปลกตา ย่อมนำภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร/สินค้า/บริการนั้น ซึ่งเป็นการสร้างประโยชน์อย่างนึ่งแก่องค์กรของคุณ ซึ่ง รูปแบบซองที่ใช้ก็ควรเลือกให้เหมาะสมเช่นกัน

ซองหน้าต่าง

ซองหน้าต่าง

ซองเอกสาร ประเภท ซองหน้าต่าง เป็น ซองเอกสาร ที่มี การเจาะช่องหน้าต่างติดฟิล์มใสไว้ เพื่อให้เห็นข้อความที่ต้องการในซอง เช่น ชื่อ ที่อยู่ โดยการวัดขนาด ซอง เป็นหน่วยนิ้ว ใช้ด้านกว้าง X ยาว หน้าต่างควรมีระยะห่างจากก้นซองและด้านข้างไม่ต่ำกว่า 2 ซม. ซองเอกสาร ประเภท ซองหน้าต่าง สามารถผลิตได้กับ ซองเอกสารทรงนอน และ ซองเอกสารทรงตั้ง นิยมใช้ทั้งแบบ ซองเอกสาร และซองจดหมาย

ซองปรุ

ซองปรุ

ซองเอกสาร ประเภท ซองปรุ นิยมใช้เป็น ซองเบอร์ 9 ฝาแหลม ตรงปีก ซอง ด้านขวาจะมีรอยปรุไว้สำหรับดึงเพื่อเปิด ซอง เอาเอกสารด้านใน ซึ่งปัจจุบันรอยปรุจะมีทั้งด้านข้างของซอง ด้านบน หรือ ตรงกลาง ซอง ก็ได้ แล้วแต่การออกแบบ นิยมใช้สำหรับเอกสารที่เป็นส่วนตัว เป็นความลับ เช่นในการทำธุรกรรมต่าง ๆ , เอกสารสำคัญ

ซองติดกาวซิลิคอน

ซองติดกาวซิลิคอน

ซองเอกสาร ประเภท ซองติดกาวซิลิโคน โดย ฝาซอง จะต้องเป็นฝาตรงเท่านั้น เป็น ซองที่ฝามีกาวในตัว เมื่อจะปิดฝาก็ลอกแถบกาวออก นิยมใช้ทั้งแบบ ซองจดหมาย
และ ซองเอกสาร แล้วปิดได้เลยไม่ต้องใช้น้ำ เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย

ซองฝาแหลมพับนอก

ซองฝาแหลมพับนอก

ซองเอกสาร ประเภท ซองฝาแหลมพับนอก ลักษณะเหมือน ซองฝาแหลม ต่างกันตรงที่ปีกด้านซ้ายและด้านขวาพับอยู่ด้านนอกคือ ตัว ซอง ด้านล่างจะพับขึ้นมา

ซองเอกสารพับข้าง

ซองเอกสารพับข้าง มีลักษณะคือปีก ซอง ด้านขวาจะพับทับปีกด้านซ้าย และพับตัว ซอง ด้านล่างขึ้นมาทับปีกซองทั้ง 2 ข้าง ลักษณะการพับอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับขนาดของ ซอง

ซองเอกสารพับกลาง

ซองเอกสารพับกลาง มีลักษณะคือ ปีก ซอง ด้านซ้ายและขวา จะพับมาปิดพับกันตรงกลาง และพับตัว ซอง ด้านล่างขึ้นมาทับปีกซองทั้ง 2 ข้าง อาจมีการเพิ่มส่วนขยายด้านข้างในกรณีใส่เอกสารหลายฉบับ

ซองติดตาไก่-ผูกเชือก

ลักษณะ ซอง คือด้านหลัง ซอง จะตอกตาไก่ที่เป็นกระดาษแข็ง กลม มีเชือกผูกสำหรับพันตาไก่ 2 ข้าง เพื่อปิด ฝาซอง ไม่จำเป็นต้องใช้กาว สามารถใช้งานได้หลายครั้ง

ปัจจุบันมีการประยุกต์ ซองเอกสาร แต่ละประเภทไว้ด้วยกัน เช่น ซองหน้าต่าง ที่ด้านข้างเป็นแบบซองปรุ หรือ ซองหน้าต่าง ติดผาบนแบบกาวซิลิโคนซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้

PRINT EASY

รับพิมพ์ซองจดหมายและพิมพ์ซองเอกสารขนาดมาตรฐานต่าง ๆ หรือจะให้จัดทำพิมพ์ซองจดหมายหรือพิมพ์ซองที่มีรูปแบบพิเศษก็ได้