การออกแบบแผ่นพับเบื้องต้น: คิดและทำอย่างไรให้แผ่นพับโดดเด่น

สำหรับเจ้าของแบรนด์ย่อมรู้ดีว่าการจะสร้างแบรนด์และผลิตภัณฑ์แต่ละครั้ง ล้วนมีสตอรี่ที่ต้องการสื่อสารมากมาย ซึ่ง ‘แผ่นพับ’ นับเป็นตัวช่วยแสนสำคัญในการทำการตลาดที่จะเข้ามาตอบโจทย์ในส่วนนี้ แต่จะทำอย่างไรให้เรื่องราวทั้งหมดถูกรวมไว้อยู่ในที่เดียวกันได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยที่ยังดูน่าอ่าน ไม่ทำให้เกิดความรู้สึกยัดเยียดจนเกินไป เราจึงได้มีการทำแผ่นพับให้น่าสนใจด้วยวิธีการต่าง ๆ มาแนะนำกัน ดังนี้

ขั้นตอนการออกแบบแผ่นพับ

วิธีเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการออกแบบแผ่นพับสำหรับการตลาด

1.เข้าใจวัตถุประสงค์ในการออกแบบแผ่นพับ

ถึงแม้แผ่นพับจะเป็นเครื่องมือทางการตลาดเหมือนกัน แต่อาจมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารที่ต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ การดึงดูดลูกค้าด้วยกิจกรรมส่วนลด หรือการโปรโมตร้านค้า ซึ่งการกำหนดเป้าหมายหลักเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้แผ่นพับมีข้อมูลที่มากเกินไปจนทำให้กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าที่อ่านไม่สามารถจับใจความจากสิ่งที่ทางร้านต้องการนำเสนอได้ ซึ่งในบางครั้งอาจมีจุดประสงค์หลายอย่างอยู่ในแผ่นพับอันเดียว แต่ควรจำกัดไม่ให้เกิน 3 อย่างเพื่อป้องกันความสับสนที่อาจเกิดขึ้น

2.คำนึงถึงกลุ่มเป้าหมาย

การระบุกลุ่มเป้าหมายในการออกแบบแผ่นพับเป็นขั้นตอนสำคัญ เพื่อให้สามารถเลือกองค์ประกอบภาพของงานให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายและดึงดูดความสนใจได้มากที่สุด เป็นขั้นตอนที่ช่วยเสริมความมั่นใจว่าแผ่นพับของคุณจะสามารถสื่อสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง โดยสามารถเริ่มคิดจากคำถามง่าย ๆ ว่าคุณต้องการให้ใครเป็นคนหยิบแผ่นพับ เช่น ต้องการให้วัยรุ่นเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่จะหยิบแผ่นพับไปอ่าน ก็ควรเลือกการออกแบบที่มีความทันสมัย เป็นเอกลักษณ์ ไม่น่าเบื่อ แต่ถ้าหากมีกลุ่มเป้าหมายเป็นวัยผู้ใหญ่ สูงอายุ ก็ควรออกแบบให้มีความเรียบง่าย อ่านง่าย สบายตา ยิ่งสามารถระบุกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนมากเท่าไร ภาพของการออกแบบก็จะยิ่งชัดมากขึ้นเท่านั้น

3.กำหนดสิ่งที่ต้องการสื่อสาร

เมื่อสามารถกำหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายได้แล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการลิสต์สิ่งที่ต้องการให้อยู่ในแผ่นพับออกมาคร่าว ๆ ว่าต้องการนำเสนอข้อความอะไรในแผ่นพับนี้บ้าง และนำข้อความเหล่านั้นมาปรับให้เหมาะสม พร้อมกับแบ่งส่วนข้อความให้สมบูรณ์ เนื่องจากการแบ่งสัดส่วนของข้อความให้ชัดเจนจะส่งผลสำคัญต่อขั้นตอนในการออกแบบ

การออกแบบแผ่นพับให้น่าสนใจ

5 เทคนิค การออกแบบแผ่นพับให้น่าสนใจ

1.ใช้พาดหัวที่ดึงดูดสายตา

มีเวลาไม่มากในการดึงดูดความสนใจของผู้คนให้เลือกหยิบแผ่นพับ จึงจำเป็นต้องเลือกประโยคพาดหัวที่สรุปรวมถึงเนื้อหาได้อย่างกระชับและน่าสนใจ ประกอบไปกับการออกแบบแผ่นพับที่สะดุดตา โดยอาจเลือกใช้ตัวอักษรขนาดหนาใหญ่ หรือเลือกออกแบบตัวอักษรให้มีสีสัน เพื่อเรียกความสนใจจากผู้คนที่เดินผ่านไปมาให้สามารถมองเห็นและตัดสินใจหยิบแผ่นพับได้ภายในเวลารวดเร็ว

2.ให้ความสำคัญกับการใช้โทนสี

‘สี’ เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สามารถดึงดูดความสนใจเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี เนื่องจากหลายครั้งที่แผ่นพับของคุณอาจถูกนำไปวางรวมกับของแบรนด์อื่น หรือคู่แข่ง ซึ่งแน่นอนว่าแผ่นพับที่ใช้สีสดใสจะช่วยทำให้แผ่นพับของคุณมีความโดดเด่นและสามารถเรียกร้องความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่าแผ่นพับสีโทนอึมครึมที่ดูไม่มีอะไรแปลกใหม่ แต่ใช่ว่าจะเลือกใช้สีไหนก็ได้ เพราะสีสามารถสร้างอารมณ์และความรู้สึกให้แก่ผู้อ่าน จึงควรเลือกให้สอดคล้องกับสีโลโก้ หรือผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ เพื่อให้เกิดการจดจำภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้ทันทีที่อ่านแผ่นพับ

3.เลือกฟอนต์ที่เป็นระเบียบอ่านง่าย

การทำแบบแผ่นพับให้น่าสนใจและมีความโดดเด่นนั้นสำคัญ แต่ควรทำตั้งแต่ในขั้นตอนการพาดหัวและส่วนของการใช้สีสันในแผ่นพับ หากเป็นการให้ข้อมูลภายในเนื้อหา ควรทำให้เป็นระเบียบมากที่สุด ซึ่งควรวางลำดับการจัดวางข้อมูลเป็นอย่างดี เพื่อเน้นในส่วนของหัวเรื่อง และทำการแยกหัวข้อย่อยออกมาให้อ่านง่าย ดูเป็นลำดับขั้นตอน โดยไม่ควรใช้สีฉูดฉาด หรือขนาดฟอนต์ตามใจชอบที่เน้นแต่ความสวยงาม เนื่องจากอาจทำให้เกิดลำดับการอ่านที่ผิดพลาดจากการเรียงข้อความที่ไม่เป็นระเบียบ

4.จัดวางเลย์เอาต์ให้เหมาะสม

ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าแผ่นพับมีลักษณะสำคัญคือ การเปิดอ่านเพื่อให้เห็นข้อมูลที่อยู่ข้างในอย่างครบถ้วน แต่ก็ใช่ว่าผู้ที่เปิดอ่านจะเรียงลำดับการอ่านตามการเปิด หรือตามเลขหน้าที่เรียงไว้ เนื่องจากบางคนอาจเริ่มอ่านจากด้านหลัง ดังนั้น จึงต้องจัดวางโครงเรื่องและเลย์เอาต์ให้เหมาะสม ตรงตามแต่ละหน้าโดยไม่เข้าใกล้รอยพับที่เมื่อเปิดออกแล้วจะทำให้ผู้อ่านสับสน และควรวางเลย์เอาต์ของแต่ละเรื่องให้จบภายในหน้าเดียว หรือหากจำเป็นก็ควรจัดวางการขึ้นหน้าใหม่ให้ดูมีความต่อเนื่อง สามารถอ่านได้ง่ายโดยไม่สะดุด

5.เลือกกระดาษและการพิมพ์ที่สวยงาม ภาพคมชัด

การเลือกกระดาษที่ใช้เป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญที่จะส่งผลต่อผลงานทั้งหมด เนื่องจากกระดาษจะสะท้อนถึงคุณภาพการพิมพ์ ทั้งตัวหนังสือ สีที่ใช้ รวมถึงรูปภาพ ที่เป็นส่วนสำคัญในการดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย หากใช้กระดาษที่ไม่มีคุณภาพ ก็อาจส่งผลให้งานพิมพ์ดูไม่ละเอียดและไม่เป็นมืออาชีพ ยิ่งโรงพิมพ์มีประเภทกระดาษให้เลือกมากเท่าไร ก็ยิ่งสามารถปรับมู้ดงานพิมพ์ที่ออกมาได้มากขึ้นเท่านั้น อีกทั้งการเลือกกระดาษที่สามารถพิมพ์รูปภาพออกมาได้อย่างสวยงาม พร้อมข้อความคมชัด จะช่วยเสริมความโดดเด่นให้แผ่นพับของคุณน่าสนใจขึ้นได้เป็นอย่างมาก

มองหาโรงพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน มีกระดาษและรูปแบบการพิมพ์ให้เลือกสรรเพื่อเสริมคุณภาพให้การออกแบบแผ่นพับ ต้องที่ Print Easy โรงพิมพ์ออฟเซ็ตที่ให้บริการรับพิมพ์แผ่นพับแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ ให้คำปรึกษา ไปจนถึงบริการหลังการพิมพ์ พร้อมผลิตงานคุณภาพในราคามิตรภาพ ได้งานไวในเวลาที่กำหนด สอบถามข้อมูลกับทีมงานมืออาชีพและขอใบเสนอราคาได้ทาง LINE Official https://line.me/ti/p/%40printeasy หรือโทร. 02-880-7506