วิธีทำแผ่นพับและจัดเรียงหน้าให้น่าอ่าน ดูเป็นมืออาชีพ !

ขั้นตอนการทำแผ่นพับให้อ่านง่าย สบายตา

ในยุคปัจจุบันที่มีข้อมูลข่าวสารมากมาย การนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่ง ‘แผ่นพับ’ เป็นสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบหนึ่งที่นิยมใช้สำหรับการให้ข้อมูล เพราะมีขนาดเล็กกะทัดรัด พกพาสะดวก โดยยังสามารถนำเสนอข้อมูลได้ครบถ้วน จึงมักนำมาใช้ในการประชาสัมพันธ์สินค้า หรือแนะนำแบรนด์ รวมถึงสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อีกด้วย แต่กว่าจะออกมาเป็นแผ่นพับที่สวยงาม ต้องผ่านการออกแบบ จัดเรียงหน้า และจัดองค์ประกอบอย่างละเอียด เพื่อไม่ให้ข้อมูลมีความผิดเพี้ยนสลับหน้าไปมา บทความนี้จึงจะพามาแนะนำวิธีทำแผ่นพับให้ดูเป็นมืออาชีพกัน

ทำความรู้จักก่อน ! ทำไมต้องทำ ‘แผ่นพับ’

แผ่นพับ เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูล แนะนำสินค้า บริการ หรือองค์กร โดยมีลักษณะเป็นกระดาษแผ่นเดี่ยวที่ถูกพับออกเป็นรูปแบบต่าง ๆ ภายในประกอบด้วยข้อความ ภาพประกอบ เพื่อดึงดูดความสนใจด้วยข้อดี ดังนี้

  • นำเสนอข้อมูลได้ชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย
  • มีขนาดเล็ก พกพาสะดวก เหมาะสำหรับการแจกจ่าย
  • ประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีค่าผลิตไม่สูงมากนัก

ด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ ล้วนทำให้การใช้แผ่นพับเป็นหนึ่งในทางเลือกน่าสนใจที่สามารถสื่อสารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ควรคำนึงถึงในขั้นตอนการทำแผ่นพับ

รูปแบบการพับ

แผ่นพับมีรูปแบบการพับที่หลากหลาย ซึ่งการเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์จะช่วยให้แผ่นพับดูน่าสนใจและง่ายต่อการอ่าน โดยมีรูปแบบที่ได้รับความนิยม เช่น

  • Half-fold หรือการพับครึ่ง เป็นวิธีการพับที่ง่ายและสะดวกมากที่สุด เนื่องจากเป็นการพับแค่ครึ่งเดียว จึงเปิดและอ่านได้ง่าย เหมาะสำหรับนำเสนอเนื้อหาสั้น ๆ โดยสามารถใช้เป็นปกนำเสนอข้อมูลได้
  • Tri-fold หรือการพับแบบจดหมาย เป็นรูปแบบที่นิยมใช้มากที่สุด เนื่องจากมีความเรียบง่าย อีกทั้งยังสะดวกต่อการพับ โดยกระดาษจะถูกพับเป็นสามส่วนด้วยการนำด้านซ้ายขวามาประกบกันตรงกลาง ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีพื้นที่มากพอสำหรับนำเสนอข้อมูลได้อย่างครบถ้วน โดยมีหน้าแรกและหน้าปิดจบสุดท้ายที่สังเกตง่าย
  • Z-fold หรือการพับแบบซิกแซก ซึ่งเมื่อกางออกจะมีลักษณะคล้ายตัวอักษร Z โดยต้องแบ่งกระดาษออกเป็น 3 ส่วน เพื่อพับจำนวน 2 ทบ ซึ่งสามารถแบ่งเนื้อหาออกได้เป็นหลายส่วน จึงเหมาะสำหรับการนำเสนอเนื้อหาที่มีลำดับขั้นตอน

การพับแต่ละรูปแบบล้วนมีข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกันไป การเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารและดึงดูดความสนใจของผู้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จัดเรียงข้อมูลให้ดี

การทำแผ่นพับอาจดูเป็นเรื่องง่าย แต่ไม่ใช่ว่าจะเลือกใส่ข้อมูลไหนตรงที่ใดก็ได้ เพราะอาจทำให้ผู้อ่านเกิดความสับสน จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนและจัดเรียงข้อมูลอย่างมีลำดับ โดยดูจากรูปแบบการพับว่าต้องจัดเรียงเนื้อหาอย่างไรเพื่อให้อ่านติดตามและเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย ซึ่งควรประกอบไปกับการแบ่งหัวข้อย่อย เพื่อให้ผู้อ่านรู้ว่าเนื้อหาตรงไหนที่เกี่ยวโยงกัน หรืออาจมีเลขหัวข้อกำกับ เพื่อช่วยเรียงลำดับการอ่านให้ถูกต้อง

เลือกหัวข้อสะดุดตา

แน่นอนว่าการมีหัวข้อนั้นจำเป็น เนื่องจากเป็นสิ่งแรกที่ผู้อ่านจะเห็นบนแผ่นพับ เปรียบเสมือนประตูสู่เนื้อหาภายใน ดังนั้น การเลือกหัวข้อที่ดึงดูดความสนใจ กระตุ้นให้ผู้อ่านอยากอ่านต่อ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ซึ่งหัวข้อที่ดีควรสื่อสารประเด็นหลักได้อย่างชัดเจน ดึงดูดความสนใจ ให้ผู้อ่านอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม โดยอาจเลือกประโยคคำถาม หรือการดีไซน์ข้อความด้วยสีสันโดดเด่น พร้อมการเน้นตัวหนาตัวใหญ่ เพื่อเสริมความน่าสนใจให้หัวข้อ 

ใช้ฟอนต์ที่อ่านง่าย สบายตา

ถึงแม้ว่าหัวข้อจะควรมีความโดดเด่น แต่สำหรับเนื้อหาแล้ว ควรใช้ฟอนต์ที่อ่านง่าย เนื่องจากจะส่งผลต่อความสะดวกในการอ่าน อีกทั้งการเลือกฟอนต์ที่อ่านง่าย สบายตา ควรเลือกใช้ฟอนต์ชนิดเดียวกันทั้งแผ่น โดยเลือกในขนาดตัวอักษรที่พอเหมาะกับแผ่นพับและใช้สีที่ตัดกับพื้นหลัง เพื่อให้สามารถอ่านเนื้อหาได้อย่างชัดเจน ลื่นไหล ไม่ทำให้รู้สึกปวดตา

วิธีพับแผ่นพับ ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

วิธีพับแผ่นพับ

การแบ่งหน้ากระดาษ

หนึ่งในขั้นตอนการทำแผ่นพับที่สำคัญที่สุด คือการกำหนดและแบ่งหน้ากระดาษ ไม่ว่าจะเลือกพับในรูปแบบใด ก็ควรตีเส้นและทำการแบ่งหน้าไว้อย่างชัดเจนก่อนทุกครั้ง โดยหากใช้กระดาษ A4 ที่มีขนาด 21.0 x 29.7 ซม. ก็ควรตีเส้นแบ่งเป็น 3 แถวไว้ทั้งสองด้าน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะแบ่งความกว้างออกเป็น 3 ส่วน ในขนาด 9.7 ซม. 10 ซม. และ 10 ซม. ตามลำดับ โดยในขั้นตอนนี้สามารถลองใช้กระดาษ A4 มาจำลองรูปแบบการพับที่ต้องการได้ เพื่อลองเรียงลำดับหน้าและดูความเหมาะสมกับเนื้อหา จากนั้นเลือกรูปแบบการพับที่ต้องการ

การจัดเรียงลำดับหน้า

หลังจากทำการแบ่งหน้ากระดาษและเลือกรูปแบบการพับที่ต้องการได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดเนื้อหาสำหรับแต่ละหน้า และทำการจัดเรียงข้อมูลให้ต่อเนื่องสอดคล้องไปกับรูปแบบการพับ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถติดตามเนื้อหาได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ให้หน้าโดดไปมาจนรู้สึกสับสน โดยต้องทำให้เชื่อมโยงไปกับการออกแบบดีไซน์ เช่น การใส่เลขหน้า หรือการใส่เลขหัวข้อ เพื่อให้ผู้อ่านรู้ว่าส่วนไหนคือหน้าปก เนื้อหาและส่วนสรุปปิดจบที่สมบูรณ์ 

ศึกษาวิธีทำแผ่นพับอย่างมืออาชีพกันไปแล้ว ถ้าอยากให้แผ่นพับออกมาสวยงามอย่างใจ ขอแนะนำ Print Easy โรงพิมพ์ออฟเซ็ตที่รับพิมพ์แผ่นพับครบวงจร ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบไปจนถึงบริการหลังการพิมพ์ ส่งมอบงานได้ในเวลาที่กำหนด ในมาตรฐานการพิมพ์ระดับสากล สอบถามข้อมูลกับทีมงานมืออาชีพและขอใบเสนอราคาได้ทาง LINE Official @printeasy หรือโทร. 02-880-7506