ทริกออกแบบแคตตาล็อกให้สวยงาม อ่านง่าย ประกอบการตัดสินใจซื้อ!

ทำไมการออกแบบแคตตาล็อกถึงสำคัญ

สำหรับร้านค้าและบริษัทน้อยใหญ่ แน่นอนว่าการมีสินค้าและบริการที่หลากหลายเพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกย่อมเป็นเรื่องดี แต่หากไม่จัดการให้ดีก็อาจกลายเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อในภายหลัง เนื่องจากข้อมูลที่เยอะจนเกินกว่าจะทำความเข้าใจ หากไม่มีการสรุปรวมข้อมูลไว้ให้ ก็อาจทำให้ลูกค้าลังเลเลือกไม่ถูกได้ การมี ‘แคตตาล็อก’ จึงเป็นตัวช่วยที่ตอบโจทย์ข้อนี้ได้เป็นอย่างดี แต่บางบริษัทอาจไม่ได้ใส่ใจในการออกแบบแคตตาล็อกมากนัก เพราะคิดว่าแค่มีข้อมูลรายละเอียดก็เพียงพอแล้ว ซึ่งแท้จริงแล้วหากแคตตาล็อกผ่านการดีไซน์ที่ดี ก็ช่วยเพิ่มยอดขายได้มากกว่าที่คิด วันนี้เราจึงมีเคล็ดลับการออกแบบแคตตาล็อกมาฝากกัน

รู้ก่อนออกแบบ! แคตตาล็อกสำคัญอย่างไร

ก่อนจะไปศึกษาวิธีออกแบบแคตตาล็อก เรามาทำความเข้าใจแคตตาล็อกกันให้มากขึ้นก่อน ซึ่งแคตตาล็อกเป็นสิ่งพิมพ์ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท สินค้า และบริการอย่างครบถ้วน โดยมักมีการจัดแบ่งประเภทรายละเอียดเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหา และมีความสำคัญต่อการส่งเสริมการตลาด ดังนี้

นำเสนอสินค้าและบริการ

แคตตาล็อกสินค้า เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยให้แบรนด์นำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการได้อย่างละเอียดและครบถ้วน ทำให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจคุณสมบัติและประโยชน์ได้อย่างชัดเจน 

เพิ่มยอดขาย

แน่นอนว่าแคตตาล็อกที่ดีจะสามารถกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพราะสามารถดูข้อมูลได้อย่างครบถ้วนโดยไม่ต้องสอบถามหรือติดต่อพนักงานเพิ่มเติม จึงช่วยลดเวลาในการตัดสินใจ ทำให้ผู้บริโภคเลือกสินค้าได้เองอย่างฉับไว

สร้างเสริมภาพลักษณ์

แคตตาล็อก เป็นสื่อที่ช่วยให้บริษัทนำเสนอภาพลักษณ์และคุณค่าของแบรนด์ได้อย่างครบถ้วน แข็งแกร่ง และน่าจดจำ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการได้มากขึ้น โดยเฉพาะหากแคตตาล็อกได้รับการออกแบบมาอย่างสวยงามและใส่ใจ สอดคล้องไปกับลักษณะเด่นของแบรนด์ ก็จะยิ่งส่งเสริมภาพลักษณ์ได้มากยิ่งขึ้น

วิธีออกแบบแคตตาล็อกให้น่าสนใจต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

ตอบโจทย์ความต้องการของผู้คน

ขั้นตอนแรกในการออกแบบแคตตาล็อก คือการสำรวจความต้องการของผู้บริโภคว่าต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้าง เช่น ต้องรู้ข้อมูลของแบรนด์มากขึ้น เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ หรือต้องการข้อมูลสินค้าและบริการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อ ซึ่งการกำหนดวัตถุประสงค์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้คน จะช่วยให้การออกแบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ง่ายขึ้น

สื่อสารให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

หลังจากได้วัตถุประสงค์หลักแล้ว สิ่งต่อไปคือการศึกษาข้อมูลกลุ่มเป้าหมายให้เข้าใจ เพื่อให้นำเสนอข้อมูลได้อย่างตรงใจ โดยสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดได้ตั้งแต่รูปแบบเนื้อหา ไปจนถึงโทนเสียงและภาษาที่จะใช้ในแคตตาล็อก เพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรงให้เข้าถึงเนื้อหาและทำความเข้าใจได้ง่าย

จัดหมวดหมู่ให้สะดวกต่อการค้นหา

การจัดทำแคตตาล็อกให้สะดวกต่อการค้นหา เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้แคตตาล็อกดูเป็นระเบียบ เรียบร้อย และสวยงาม อีกทั้งยังสามารถทำให้กลุ่มเป้าหมายค้นหาสินค้าและบริการ หรือข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ซึ่งรูปแบบการจัดหมวดหมู่แคตตาล็อกที่นิยมใช้กัน ได้แก่ การจัดหมวดหมู่ตามประเภทสินค้า หรือบริการ และอาจแบ่งย่อยตามช่วงราคา เป็นต้น เพราะเป็นการจัดที่ง่ายต่อการค้นหามากที่สุด 

มีรายละเอียดที่ชัดเจน เข้าใจง่าย

ถึงแม้แคตตาล็อกจะเป็นเครื่องมือที่สามารถนำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย แต่การจะดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายให้อยากอ่านจนจบนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย การมีรายละเอียดที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยข้อมูลในแคตตาล็อกควรนำเสนออย่างกระชับและตรงประเด็น หลีกเลี่ยงการใช้คำศัพท์หรือภาษาเทคนิคที่ทำให้เกิดความสับสน และควรเน้นย้ำจุดขายให้ชัดเจน

วิธีออกแบบแคตตาล็อกให้น่าสนใจ

ดึงดูดความสนใจด้วยภาพ หรือตัวอย่างสินค้าจริง

ภาพถ่ายและกราฟิก ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างมาก จึงควรเลือกใช้ภาพถ่ายคุณภาพสูงที่ไม่แตกเมื่อนำไปทำแคตตาล็อก และควรเลือกใช้ภาพที่สอดคล้องกับเนื้อหา เช่น ภาพเจาะลึกผลิตภัณฑ์ในหลากหลายมุม หรือภาพจำลองการใช้งาน นอกจากนี้ อาจมีตัวอย่างของสินค้าจริงประกอบ เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจเลือกซื้อของกลุ่มเป้าหมาย

คุณสมบัติและการใช้งาน

เนื่องจากหน้าที่หลักของแคตตาล็อก คือการนำเสนอสินค้าและบริการ ในแต่ละหน้าจึงควรอธิบายการใช้งานของสินค้าไว้อย่างชัดเจน ควบคู่ไปกับข้อมูลเบื้องต้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถตัดสินใจเลือกสินค้าที่เหมาะสมกับการใช้งานของตัวเองได้มากที่สุด

แต่งเติมสีสันความเป็นแบรนด์

โทนสีและสไตล์ เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยสะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ การกำหนดโทนสีและสไตล์ให้สอดคล้องไปกับ CI (Corporate Identity) ของแบรนด์ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถเสริมความเป็นเอกลักษณ์ให้กับเล่มแคตตาล็อกได้ ทั้งนี้ ยังควรคำนึงถึงการเลือกใช้โทนสีที่สามารถอ่านได้ง่าย ไม่ฉูดฉาดจนอ่านลำบากด้วยเช่นกัน

ขั้นตอนสุดท้าย! อย่าลืมตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์

นอกจากขั้นตอนในการออกแบบแคตตาล็อกแล้ว ยังมีอีกหนึ่งขั้นตอนแสนสำคัญที่ส่งผลต่อภาพรวมของเล่มแคตตาล็อกเป็นอย่างมาก นั่นคือการตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์ เนื่องจากแคตตาล็อกมักนำมาใช้เพื่อนำเสนอรายละเอียดของสินค้า ดังนั้น สีและคุณภาพของงานพิมพ์จึงมีความสำคัญมาก เพราะรูปและสีจะต้องออกมาใกล้เคียงกับสินค้าจริงมากที่สุด โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีหลากสีสันให้เลือก ซึ่งหากสีในแคตตาล็อกไม่ใกล้เคียงกับของจริง หรือสีเพี้ยน ก็อาจทำให้เกิดปัญหาตามมาที่ส่งผลกระทบต่อทั้งประสบการณ์ในการเลือกซื้อของลูกค้าและความน่าเชื่อถือของบริษัท การเลือกโรงพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน ให้ความสำคัญกับคุณภาพงานพิมพ์ทุกกระบวนการ จึงเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญมาก

ออกแบบแคตตาล็อกให้ได้งานสวยตรงใจ! เลือก Print Easy บริษัทรับผลิตและออกแบบแคตตาล็อกครบวงจร พร้อมดูแลตั้งแต่ขั้นแรกด้วยตัวเลือกในการออกแบบที่หลากหลาย ทั้งการเลือกขนาด ชนิดของกระดาษ ไปจนถึงการตีพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ที่ทันสมัย การันตีคุณภาพด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสากล  เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการได้มากที่สุด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาได้ที่ LINE Official https://line.me/ti/p/%40printeasy หรือโทร. 02-880-7506