เข้าเล่มแบบไหนดี ?

การเข้าเล่ม หนังสือ (Binding) หนึ่งในกระบวนการงานหลังพิมพ์ (Post Press)
ที่จะทำให้ สื่อสิ่งพิมพ์ ของคุณไม่ว่าจะเป็น หนังสือ สมุด นิตยสาร แคตตาล็อก แมกกาซีน เป็นต้น

เกิดความสมบูรณ์แบบ การ เข้าเล่มหนังสือ มีหลายวิธี แต่ละวิธีจะมีลักษณะแตกต่างกันไปซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาตามชนิด

ความหนา ให้เหมาะสมกับสิ่งพิมพ์ หรืออาจจะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลคะ โดย การเข้าเล่ม แบบที่ยอดนิยม มีด้วยกัน 5 แบบ ดังนี้

การเข้าเล่มแบบทาหัวกาว

เป็น การเข้าเล่มหนังสือ ที่ไม่ได้เน้นความทนทานมาก การเข้าเล่ม แบบนี้ใช้สำหรับพวก สมุดฉีก กระดาษโน้ต คูปองส่วนลด ฯลฯ
เป็น การเข้าเล่ม สำหรับให้ฉีกออกไปใช้ได้ง่าย วิธีการก็ง่ายมาก เอากระดาษมาเรียงกันเป็นตั้ง แล้วเอากาวทาที่สันตรงหัวกระดาษ จึงได้ชื่อว่า การเข้าเล่มแบบ “กาวหัว”

การเข้าเล่มแบบเย็บมุงหลังคา

เป็นการเข้าเล่มหนังสือ ที่มีจำนวนหน้าน้อยๆ ไม่เกิน 80 หน้า การเข้าเล่ม แบบนี้นิยมใช้ เย็บสมุด หรือ หนังสือ วารสาร

วิธีการคือ การนำกระดาษมาพับครึ่งแล้ววางซ้อนกัน จากนั้นใช้เครื่องลวดเย็บตรงแนวพับ 2-3 ตัว แล้วแต่ความหนาของสมุด/หนังสือ

การเข้าเล่มแบบไสกาว

เป็นการเข้าเล่มหนังสือ ที่นิยมมากที่สุด เพราะ เข้าเล่ม ได้เรียบร้อยสวยงามและราคาถูก

เหมาะสำหรับ หนังสือเล่มที่มีความหนาระดับหนึ่งประมาณ 70 หน้าขึ้นไป เช่น นิตยสาร หนังสือเรียน

ความทนทานก็พอใช้ได้ การเข้าเล่ม แบบนี้จะ กางหนังสือออกมากไม่ได้ หนังสือ จะหลุดง่าย พอปล่อยมือหน้ากระดาษจะดีดกลับหุบเข้ามาเหมือนเดิม วิธีเข้าเล่มแบบไสกาว คือนำกระดาษที่เรียงหน้าเป็นเล่มแล้ว มา ไสกระดาษ ด้านข้างให้เรียบก่อนแล้วจึงทากาว

ที่ต้องใส่สัน ก่อนก็เพื่อให้กาวแทรกซึมเข้าไปดีขึ้น การยึดติดก็จะดีขึ้น นั่นเป็นที่มาของคำว่า “ไสกาว”

การเข้าเล่มแบบห่วง แบบกระดูกงู

เป็น การเข้าเล่มหนังสือ ที่ สามารถ กางหนังสือ ออกจนสุดได้ นิยมใช้สำหรับงานพิมพ์ที่ไม่หนาเกินไปและทำจำนวนน้อย เช่น ปฏิทิน ไดอารี่ หรือ สมุดบันทึก อาจเลือกใช้ ห่วงพลาสติก หรือ ห่วงเหล็ก ก็ได้ ห่วงเหล็ก จะแข็งแรงกว่า แต่ราคาก็แพงกว่าเช่นกัน

การเข้าเล่มแบบเย็บกี่

เป็น การเข้าเล่มหนังสือ ที่แข็งแรงที่สุด และแพงที่สุด นิยมใช้ใน งานหนังสือ ที่มีความหนามาก ๆ เช่น พจนานุกรม ดิกชันนารี สารานุกรม

วิธีการค่อนข้างยุ่งยาก โดยการโดยเอากระดาษทั้งเล่มมาแยกออกเป็นส่วนย่อย แล้วเย็บแยกแต่ละส่วนเป็นเล่มเหมือน เย็บมุงหลังคา แต่ใช้ด้ายเย็บ
จากนั้นเอาเล่มย่อย ๆ มาร้อยรวมกันเป็นเล่มใหญ่อีกที แล้วจึงหุ้มด้วยปกอีกชั้นหนึ่ง