การตัดสติ๊กเกอร์

การตัดสติ๊กเกอร์

การปั๊มไดคัท (Die-Cutting)

การปั๊มไดคัท” เป็นการขึ้นรูปกระดาษโดยการกดทับกระดาษให้ขาดเป็นรูปร่างและขนาดที่ต้องการตามแบบมีดไดคัทหรือ บล๊อคปั๊ม เช่น ตัดให้เป็นวงกลม วงรี สี่เหลี่ยม เป็นต้น หรืออาจมีรูปร่างพิเศษ เช่น รูปดาว ดอกไม้ ลายไทย หรือเจาะรูเป็นรูปทรง กล่องบรรจุภัณฑ์ กระดาษโน้ต เป็นต้น ความแตกต่างการตัดสติ๊กเกอร์ 3 แบบ

แผ่นสติ๊กเกอร์

งานพิมพ์จะพิมพ์มาบนแผ่นสติ๊กเกอร์ ตามขนาดที่ท่านลูกค้าต้องการ ออกมาเป็นแผ่นใหญ่ เวลาใช้งานจะต้องตัดตามขอบเองเหมาะสำหรับงานที่ไม่เน้นรายละเอียดมากไม่เร่งรีบในการใช้งาน ใช้จำนวนน้อย

ปั๊มไดคัทสติ๊กเกอร์ 50%

การไดคัทสติ๊กเกอร์แบบ 50% เป็นการตัดขอบตามรูปทรงต่าง ๆ จะหยักจะโค้งอย่างไรก็ได้ โดยใช้ใบมีดดัดโค้งงอเป็นแม่แบบ ( บล็อค )แล้วปั๊มตามรูปทรงที่ต้องการ แต่ไม่ให้กระดาษแตกหรือฉีกขาด ส่วนกระดาษลองหลังจะไม่ขาด เวลาปั๊มจะเป็นใบพิมพ์ปั๊มเสร็จแล้วก็จะสามารถลอกสติกเกอร์ออกมาใช้งานได้โดย 1 ใบพิมพ์จะประกอบด้วยสติ๊กเกอร์หลาย ๆ ดวง ๆ

ปั๊มไดคัทสติ๊กเกอร์ 100%

เป็นการตัดสติ๊กเกอร์เป็นชิ้น ๆโดยใช้การปั๊มไดคัพแบบ 100 % นั้นคือ การปั๊มขาดแบบเป็นชิ้นๆ ออกมาเลยพร้อมใช้งาน เช่นงานสติกเกอร์ดวงใหญ่ๆ งานสติกเกอร์สำหรับแจกเป็นดวง/ดวง งานกระดาษต่าง ๆ และงานฉลากสินค้าต่าง ๆ งานกล่องบรรจุภัณฑ์ งานแผ่นพลาสติก